Forska själv

Forska själv

Gusums Bruk var smått unika när det gäller att bevara dokument. Det finns hela 2 146 bevarade från starten 1653 och fram till slutet 1988. Av dessa har vi 94 på museet och alla är digitaliserade. De övriga dokumenten, som endast finns i original, är placerade i Landsarkivet i Vadstena. Det rör sig om orderböcker, bokföring, brevkopior, inventeringar och mycket annat. Vill du ha en lista på vad som finns (Excelregister) hos oss respektive i Vadstena, så e-posta eller ring till oss, så mejlar vi över en kopia.