Forska själv

Forska själv

Gusums Bruk var smått unika när det gällde att bevara dokument. Det rör sig om orderböcker, bokföring, brevkopior, inventeringar och mycket annat. Hela 2 146 arkivalier finns bevarade från starten 1653 och fram till slutet 1988. Alla finns i säkert förvar i Vadstena landsarkiv. Av dessa har vi fram till 2019 haft 94 på museet, då vi även lämnade ifrån oss dessa. Men innan det skedde, så passade vi på att digitalisera dem. Vill du ha ett Excelregister på vad som finns hos oss (digitaliserade) respektive i Vadstena (ej digitaliserade), så e-posta eller ring till oss, så mejlar vi över en kopia.