Museets vänner

KULTURFÖRENINGEN
MUSEETS VÄNNER
GUSUMS BRUKSMUSEUM

Föreningen har till ändamål att stödja Gusums Bruksmuseum.

Välkommen som medlem!

Årsavgiften är 125 kronor och då ingår ett fritt inträde.

Sätt in summan på Museets Vänners bankgiro 446-8120 eller

bankkonto 8384-0 04 955 181-5.

Märk inbetalningskortet med ”Ny medlem” och ange ditt namn, adress och gärna telefonnummer.